ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/03/1966

חוק הבלו על דלק, התשי"ח -1958; חוק התקציב לשנת 1966/67 -אומדן ההכנסות ( הצבעות); חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב- 1952; צו הבלו על טבק (שינוי תעריף); צו הבלו על משקאות משכרים (שינוי תעריף); צו המכס על סיגריות מיובאות; צו לקביעת שירות טעון מס; צו לקביעת שירות טעון מס ושיעורי המס- העברת מכוניות לנהיגה עצמית; צו מכס על חלקי חילוף; צו מס הבולים על מסמכים (שינוי תוספת א' לחוק) (תיקון מס' 3), התשכ"ו -1966; צו מס קניה על מכוניות משלוח מתוצרת מקומית; צו שעת חירום; תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), הת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים