ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/02/1966

הכנסות בתקציב המדינה לשנת 67 / 1956; חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב - 1952 (תיקון מס' 80)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים