ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/02/1966

התקציב לשנת 1966/67 - אומדן ההכנסות א) מס רכוש וקרן פיצויים; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים