ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/02/1966

חוק איגרות מדינת ישראל (השקעת פיתוח); חוק מלווה פיתוח (תיקון מס 5), התשכ"ו - 1966; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) בנק יעד לפיתוח חקלאי בע"מ; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) בנק לפתוח ולמשכנתאות לישראל בע"מ; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) חברה להשקעות של בנק לאומי בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים