ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/02/1966

אישור יושבי- ראש ועדות משנה; הצעה לסדר של חבר הכנסת בדר; חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 8), התשכ"ה-1965; תקנות מלווה קליטה וחסכון חובה (תעודות מלווה), התשכ"ו - 1966; תקנות מלווה קליטה (תעודות מלוות ), התשכ"ד -1964 (תיקון), התשכ"ו-1966 (מכתב שר האוצר מ: 3.2.66)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים