ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/02/1966

הדו"ח השנתי של מבקר המדינה מס' 16- החלק הדן במערכת הבטחון; חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 8); תשלום דמי חכירה על ידי משתכנים מתחלפים בדירות שנבנו על אדמת מקרקעי ישראל- הצעה לסדר היום של חבר הכנסת גולדשטין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים