ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/02/1966

הלוואות לעובדי המכס בנמלי ת"א- יפו המועברים לאשדוד; חוק לתיקון פקודת הבנקאות ) (מס' 8), התשכ"ה-1965; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס- הכנסה), התשכ"ו- 1966- אמיסיה של בנק משכנתאות לשיכון בע"מ; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 9), התשכ"ו-1966; צוי תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) ( הוראת שעה מס' 32, 35, 36, 37, 40), התשכ"ו-1966; שאלת פרסומים מישיבות הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים