ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/02/1966

ועדות משנה; חברת אל-על; מיקום ישיבות הוועדה; מסקנות ועדת הכספים בשאלת מלווה חובה (קליטת וחסכון) והסדרת החזרתם; פרסומים מישיבות הוועדה; שאלות לשר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים