ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/01/1966

משכורת השופטים; סיכום הדיון בשאלת מלווה חובה; פרסומי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים