ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/01/1966

"הלוואה עומדת" למר יואל ארנון - הממונה על המשק הממשלתי; דו"ח על ביצוע מסקנות ועדת הכספים של הכנסת בשאלת הפקעת אדמות כרמיאל; מלווה חובה (קליטה וחיסכון) והסדרת החזרתם (הצעה לסדר-היום); סיכומי ועדות משנה: צו לעידוד החיסכון (פטור ממס-הכנסה) - אג"ח של בנק אפותיקאי כללי בע"מ עסקות לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל צווי שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 7, 4, 3, 2, 18 ו-8; שימוש בעודפי התקציב משנת 1964/65 שינויים בתקציב לשנת 1965-66

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים