ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/01/1966

דו"ח על ביצוע מסקנות ועדת הכספים בשאלת הפקעת אדמות כרמיאל; דו"ח על השקעות כספי העזבונות, לפי סעיף 36 ו'. לפקודת האפוטרופוס הכללי 1944, כפי שתוקנה; הצעות לסדר היום; שאילתות של חברי הוועדה; שאלת מימון ביניים להתקנת טלפונים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים