ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/12/1965

סקירות מזכיר הוועדה והיועץ המשפטי לחברי הכנסת על כנס האיגוד הפיסקלי הבין לאומי בלונדון; תעריפי דואר - העלאת תעריפים על משלוח חבילות; תשובת נגיד בנק ישראל בעניין הגשת דו"ח על עליית אמצעי התשלום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים