ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/12/1965

הקמת ועדה להעברות מסעיף לסעיף; סקירה ודיון על מצבה של חברת "צי"ם"; ערבות למתן הלוואה לעירית ירושלים; קביעת מוסדות ציבור לעניין מתן פטורים ממס שבח; שינויים בתעריפי דאר בינלאומיים; שינויים בתקציב הכנסת לשנת הכספים 1965/66; תיקון טעות מהחלטת ועדת הכספים מ-19/07/65

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים