ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/12/1965

אישור ערבויות מטעם המדינה; סיכום הדיון בשאלת תגובת ישראל על החלטת השוק האירופי בעניין ההדרים; ערבות מטעם המדינה לחברת "סומרפיין"; ערבות מטעם המדינה לחברת אל-על בע"מ; ערבות מטעם המדינה למתן הלוואות לסטודנטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים