ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/12/1965

הגדלת הסכום המירבי של המחאות כסף; חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה); שירות טלקס בינלאומי -פתיחת קשרים חדשים עם וולטה העלית וטוגו; שירות רדיו- טלפון עם קפריסין; שירות רדיו -טלפון עם נפאל באמצעות לונדון; תעריף מברקים בינלאומיים -ליבריה; תעריף מברקים בינלאומיים -מקסיקו; תעריפי שירות טלפון בחיוג ישיר-מרכזת כפר חסידים; תקנות מלווה פיתוח-סדרות ל"ה-ל"ט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים