ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/12/1965

בחירת יושב-ראש; הצעות לסדר היום; תגובת ישראל על החלטת השוק האירופי בעניין ההדרים"-סודי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים