ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/06/1969

בעיית הרב דיין מצפת; בעיית ישיבת פורת-יוסף; חוק התכנון והבניה (תיקון) (הצעת ח"כ לנדאו); שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים