ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/06/1969

בעיית תחנות הדלק בבצרת- עלית; חוק התכנון והבניה (תיקון); חוק לתיקון פקודת העיריות (ערך על קביעת ארנונה כללית); חוק סגירת עסקים (נופש קיץ)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים