ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/06/1969

ברור שאלת בחירת רב ספרדי לצפת; חוק הכניסה לישראל; מסקנות ועדת הפנים בעניין הפסקת אספקת המים לחצור "עזרה דחופה למועצה המקומית בחצור" "יחס משרדי הממשלה לבעייתה של חצור"; מסקנות ועדת הפנים להצעות לסדר היום בעניין השריפה בנמל התעופה לוד; סכסוך השטח בין ישיבת בני עקיבא ופורת יוסף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים