ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/05/1969

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 2), התשכ"ט-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים