ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/05/1969

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו); חוק סגירת חנויות (חופש קיץ)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים