ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/05/1969

הצעות לסדר-היום; חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים