ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/05/1969

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות ומגניו) (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים