ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/04/1969

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים