ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/04/1969

חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים