ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/02/1969

המשך הדיון בבעיות הכבאות בארץ; שאילתה בדבר מיזוג אזור וחולון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים