ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/02/1969

דברים לזכרו של הממונה על מחוז המרכז מר יהושע גוברניק ז"ל; חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 2), התשכ"ט-1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים