ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/01/1969

דו"ח הוועדה בעניין השריפה בלוד; מסקנות הוועדה בעניין חצור; מסקנות ועדת הפנים בעניין בעיות ההתגוננות האזרחית; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים