ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/12/1968

המשך הדיון על מצב הכבאות במדינה; שאילתה של חברת- הכנסת צברי בעניין "תוחלת"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים