ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/12/1968

חוק הדרכונים (תיקון מס' 3); מסקנות ועדת הפנים בעניין ביוב גוש דן; תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים