ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/11/1968

חוק שירותי הכבאות (תיקון מס' 2); חוק שירותי הכבאות (תיקון), התשכ"ח-1968; תשובת משרד הפנים בעניין הקמת בי"ח לחולי נפש בטירת הכרמל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים