ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/11/1968

הפסקת אספקת המים לחצור - הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת ידיד; יחס משרדי הממשלה לבעייתה של חצור - הצעה לסדר היום של חבר - הכנסת טובי; עזרה דחופה למועצה המקומית בחצור-הצעה לסה"י של ח"כ בן-פורת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים