ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/06/1968

חוק רישוי עסקים; מסקנות ועדת המשנה בעניין ירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים