ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/03/1968

חוק רישוי עסקים, התשכ"ז 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים