ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/03/1968

דיון בהצעות לסדר-היום של חברי-הכנסת שם-טוב ואברמוב; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2) (תיקון), התשכ"ו-1966; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 8), התשכ"ח-1968; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים