ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/03/1968

קבלת משלחת מועצת פועלי הרצליה בעניין העלאת המיסים בעיריה, בהשתתפות יושב ראש הוועדה הקרואה מ. שרייבאום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים