ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/03/1968

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 8); חוק רישוי עסקים (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים