ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/02/1968

חוק רשוי עסקים, התשכ"ז - 1967; צו הכניסה לישראל (פטור תושבי השטחים המוחזקים, התשכ"ח - 1968; שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים