ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/02/1968

המצב במועצה המקומית בית-שאן; חוק הכניסה לישראל (צו בדבר פטור תושבי האזורים המוחזקים מהוראות; חוק רישוי עסקים (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים