ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/02/1968

חוק גנים לאומיים ושמורות טבע (תיקון מס' 2), התשכ"ח - 1967

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים