ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/02/1968

חוק רישוי עסקים (המשך); שאילתה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים