ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/12/1967

אישור צו בדבר פטור מהצורר באשרות כניסה, עפ"י חוק הכניסה לישראל; חוק רישוי עסקים (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים