ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/12/1967

תשובות המפכ"ל מר קופל על שאלות חברי הוועדה לגבי פעולות המשטרה בשטחים המוחזקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים