ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/12/1967

חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה - 1965. תקנות בדבר קביעת פרטי רישום ש תכלול הוועדה לידה או פטירה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים