ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/11/1967

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 2) (שיפוץ בתים); חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 5) (ועדות חקלאיות); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים