ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/11/1967

המצב בעיריית הרצליה; חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 5) (הוועדות החקלאיות); שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים