ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/11/1967

סיכומי ועדת המשנה בעניין תוחלת; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים