ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/08/1967

בעיית ההריסות בירושלים המזרחית; חוק רישוי עסקים (המשך)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים