ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/06/1967

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים