ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/05/1967

המצב בעיריית רמת-גן; הסכם בין ישראל לבין שוויץ וליכטנשטיין בדבר פטור מחובת אשרה; סדר עבודת הוועדה; תחנת הכוח "רידינג ד'"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים